Kamis, 21 Februari 2013

Upacara Mider Buana

Pada tanggal 10 February 2013,Rahina redite kliwon, wuku tolu, sasih kaulu. Ida Bethara Gede Ngurah Agung lan Bethara Ratu Mas selunding katuran mider buana ring sejebag desa gegelang. Pertegak Ratu Bethara Luhur Pucak Sari Bukit Cemeng, Pertegak Ratu Bethara Ulun Suwi, Pertegak Ratu Bethara Dalem Lan Pengayah Utawi para krama desa Ngiringan Ida Bethara Mider Buana ring Desa Pekraman Gegelang. Pinih riin ida bethara katuran melancaran saking Gedong Pesimpenan munggah ring Pura Batu Lawang dauh 09:00 wita, Kelanturan malih melancaran ngaler kanginan ngantos ring Tibu Selonding dauh 11:30 Wita, Ngelantur malih katuran melancaran munggah ring Batu Gede, raris munggah ring Boni (Dangin Munduk) sampun dauh 14:00 Wita, Tedun saking boni raris kelanturan melancaran ring wates desa ( Br.Babakan ). Serauh Ida bethara saking wates desan ngelantur kairing ke Melanting ( Dauh Munduk ) serauhe ring melanting kirang langkung dauh 16:00 Wita lan Ida Bethara katuran mewali ring Catus Pata ( Pempatan Telengan ) dauh 19:00 Wita. Irika raris katuran banten pemendak lan katuran mesanggeran. Risedek katuran mesanggeran irika raris katuran polah-palih upakara sane patut kemargian lan kepuput Ida Bethari Istri Jelantik lan Ida Bagus Gede saking geriya Duda. Risampun Puput polah-palih pengupakaraan raris Ida Bethara katuran mewali kegedong pesimpenan.

0 komentar:

Posting Komentar

 

Copyright © TELENGAN BALI Design by cenik85 | Blogger Theme by Nak Bali | Powered by Telengan Community